SHNK SHNK SHNKSHNK

Texnik me'yoriy hujjatlar

Отображение единственного товара

Shop filter

Shnk 1.01.01-20

Qurilish sohasidagi normativ hujjatlar tizimi (texnik normalashtirish) qurilish va muhandislik izlanish ishlarida, bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish, joriy va kapital ta’mirlash, ekspluatatsiya qilishda, korxonalarni kengaytirish va texnik qayta uskunalashtirish, ya’ni yangi uskunalarni o‘rnatish ishlarini loyihalashda, bino, inshootlarni ekspluatatsiya qilish va ta’mirlashda majburiy yoki tavsiyaviy normalar, qoidalar, tushunchalar, talablar majmuini belgilab beradi.