Shnk.uz

  • +998712101005
    +998712101005
  • crc@shnk.uz
    crc@shnk.uz
  • Toshkent shahri Abay ko'chasi 6-uy. Qurilish vazirligi
    Toshkent shahri Abay ko'chasi 6-uy. Qurilish vazirligi

Texnik me'yoriy hujjatlar

Qidruv….

Shnk 4.07.01-19

Qish paytida bajariladigan qurilish-montaj va qurilish-ta’mirlash ishlari sarfiga qo‘shimcha smeta normalari to‘plami   Mazkur to‘plam normalari barcha darajadagi davlat budjeti va maqsadli budjetdan tashqari fondlar, xamda mvqsadli fondlar, mablag‘larini jalb etgan holda qurilish-montaj ishlari va ta’mirlash-qurilish ishlarini olib boruvchi barcha korxonalar va tashkilotlar uchun tegishligili va mulkchilik shaklidan qat’iy nazar (investitsiya jarayonlari ishtirokchilari), majburiydir. Moliyalashtirilishi […]